Nieuws

Wat betekent de AVG voor TV Westerveld

Je hebt de term ongetwijfeld al voorbij horen komen op je werk of via het nieuws, maar wat houdt de AVG nu precies in en wat betekent dit voor ons als tennisvereniging.

Wat is de AVG?
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de WBP een stuk strenger voor organisaties. Ook zijn de boetes hoger.

Onder Lees meer zijn de belangrijkste veranderingen beschreven alsmede de acties die al door ons in gang zijn gezet. We zullen in de komende periode alle leden op de hoogte houden over de voortgang.

Mocht je vragen hebben over de AVG in relatie tot onze vereniging neem dan contact op met de secretaris Marjan Erkamp

Bestuur TV Westerveld

De nieuwe wet is lastig in een paar zinnen samen te vatten.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • De reden waarom wij gegevens vastleggen moet helder zijn.
 • Ieder lid moet actief en ondubbelzinnig toestemming geven voor de vastlegging
 • Een lid heeft veel meer rechten, o.a. inzage, wijzigen, overdragen en verwijderen
 • Alles wat er met persoonsgegevens gedaan wordt moet aantoonbaar vastgelegd zijn
 • De vereniging mag alleen maar gegevens vastleggen en bewaren die we actief nodig hebben
 • De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn én blijven.
 • Actieve interne communicatie over de omgang met persoonsgegevens is van belang
 •  Wanneer externe partijen persoonsgegevens verwerken waar wij als vereniging verantwoordelijk voor zijn  moet dat worden vastgelegd in een overeenkomst

We hebben ter voorbereiding op de start van de AVG een uitgebreide vragenlijst ingevuld van Stichting AVG voor Verenigingen. Op basis hiervan hebben wij als vereniging ook een AVG verklaring ontvangen. Dit is weliswaar geen juridisch document maar toont aan dat we er als vereniging alles aan doen om aan de wet te voldoen.

Een aantal concrete acties die al in gang gezet zijn of reeds gerealiseerd zijn:

 • De toegang tot het beheer van de website is verder beperkt en zo hebben bijv. de commissies alleen toegang tot die informatie die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is.
 • Toegang tot het volledige ledenbestand was al beperkt en aanvullend zullen bestanden die voor verwerking nodig zijn, zoals het uploaden van ledenbestand in de kassa en website, direct verwijderd worden.
 • We zijn bezig met uitvragen van verwerkers overeenkomsten voor onze leveranciers van de software van o.a. kassa, website en bardienstmodule.
 • De verzending van mail voor Open Toernooien zal op korte termijn via andere software worden gedaan zodat men zich geautomatiseerd kan aan- en afmelden van informatie rondom onze 2 open toernooien.
 • Eigen leden ontvangen alleen informatie per mail die direct gerelateerd is aan de vereniging. Bestanden zullen nimmer overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële uitingen.
 • De laptops die gebruikt worden door de commissies zullen regelmatig worden ge-update met de laatste beveiligingssoftware.
 • Voor vrijwilligers die gebruik maken van ledenbestanden zal een korte overeenkomst worden opgesteld om zogenaamde datalekken te voorkomen.

« Terug

» Nieuws archief