Nieuwsbrieven TV Westerveld 2020

Nieuwsbrief juni 2020

je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van TV Westerveld.

Onderwerpen in deze editie van de nieuwsbrief

 • (Beperkte) openstelling clubhuis per 1 juli
 • Start bardiensten per 1 juli
 • Oproep voorzitter en tijdelijke COVID-19 coördinator
 • Afscheid commissieleden
 • Daviscup gaat door op zaterdag 4 juli
 • Introductie TopCourt
 • Westerveld is electrisch gecertifieerd
 • Projecten park en clubhuis een blijvertje

(Beperkte) openstelling clubhuis per 1 juli

We zijn blij te mogen melden dat ook wij per 1 juli het terras en clubhuis in beperkte vorm open kunnen stellen. In de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met uitwerken van ons plan en deze is inmiddels goedgekeurd door de gemeente.
Per 1 juli is het weer mogelijk om na het vrijspelen of training een drankje op het terras te nemen. De keuken blijft voorlopig nog even gesloten.

In grote lijnen komt het erop neer dat je na het reserveren van een baan recht hebt op een plek op het terras totdat een volgende groep zich aandient. Op het terras zullen dan ook 8 plekken worden ingericht voorzien van een nummer.

Op het park en in het clubhuis zullen looproutes aangebracht worden. T.a.v. de bardienst  zullen we de richtlijnen van het RIVM volgen en het clubhuis en de bardienst daar op inrichten.

Het volledige protocol met alle instructies en richtlijnen is te vinden op onze website. Deze informatie is ook vanuit de KNLTB app beschikbaar.

Start bardiensten per 1 juli

Met het openen van het clubhuis betekent dit dat ook de bardiensten per 1 juli weer actief zijn. De reeds door jullie geplande bardiensten vanaf 1 juli blijven staan. A.g.v. de corona maatregelen zijn alle bardiensten in de 1e helft van het jaar komen te vervallen. Echter veel van de tennisactiviteiten zijn verschoven naar de 2e helft van het jaar, zodat er in die periode vele extra bardiensten nodig zijn t.o.v. de oorspronkelijke planning. We vragen jullie dan ook je opnieuw in te schrijven voor je bardienst (2 diensten per persoon). Uiteraard houden we de richtlijnen van het RIVM omtrent COVID nauwkeuring in de gaten en afhankelijk van de besluitvorming hierover zullen we de bardienstplanning de komende tijd hier op aanpassen. Voor de maand juli hebben wij reeds nieuwe bardiensten toegevoegd waarvoor nu ingeschreven kan worden via de ClubApp.

In de herinnering van de bardienst zullen wij de aanvullende richtlijnen en instructies opnemen. 
Het volledige protocol is te vinden op onze website.

Mocht je vragen hebben over je bardienst stuur die dan naar barcommissie@tvwesterveld.nl 
Mocht je gebruik willen maken van afkoopregeling geef dit dan via een mail naar penningmeester@tvwesterveld.nl 

Oproep voorzitter en tijdelijke COVID-19 coördinator

Zoals in de vorige nieuwsbrieven gemeld is Christiaan per 1 juni afgetreden als voorzitter van onze vereniging en nemen Marjan en Frank tijdelijk waar.

Er hebben zich helaas nog geen nieuwe kandidaten gemeld voor het voorzitterschap. Daarom bij deze wederom een dringende oproep aan eenieder om ons te ondersteunen en na te denken over de rol van voorzitter. 

Daarnaast oproep voor tijdelijke ondersteuning op coördinatie en beleid Corona maatregelen. Het gaat daarbij om analyseren van RIVM richtlijnen, opstellen van protocollen en afstemming met gemeente. 
Met name in de periode tot 1 september hebben we hulp nodig om de evenementen op ons park vorm te kunnen geven evenals de verdere openstelling van het clubhuis.
Vele handen maken licht werk dus meld je aan via bestuur@tvwesterveld.nl 

Afscheid commissieleden

Nu we in deze periode nog even niet bij elkaar kunnen komen verloopt ook het afscheid nemen van aantal vrijwilligers iets anders dan jullie van ons gewend zijn. 
We willen daarom in deze nieuwsbrief deze mensen nog even in het zonnetje te zetten en te bedanken. Mocht je Elsbeth, Ditske, Erik, Marcel, Rob of Christiaan tegenkomen op het park roepen wij  jullie op om hen nog even in persoon te bedanken.

Elsbeth Koutsoglou heeft de afgelopen jaren met veel energie leidinggegeven aan de technische commissie. Daarnaast heeft zij ook veel van de activiteiten gericht op de jeugd. Of het nu gaat om afstemming van competities of trainingen, Elsbeth laat altijd zien in controle te zijn, draagt nieuwe ideeën aan en schroomt niet om waar nodig moeilijke onderwerpen op te pakken en waar nodig confrontatie aan te gaan. Kortom, haar inzet en samenwerking werd zeer gewaardeerd.
We zullen Elsbeth als vrijwilliger zeker gaan missen maar hebben in Nick Nurmohamed gelukkig een waardevolle opvolger kunnen vinden.

Ditske van Loenen is een van die duizendpoten binnen onze organisatie. Ze heeft overal wel even bijgesprongen als dat nodig was en heeft de laatste jaren de coördinatie van schoonmaak en bar, aansturing van de weekoudste en doen van bestellingen bij onze leveranciers op zich genomen . 
Een zeer cruciaal onderdeel van onze vereniging waar we zeker niet zonder kunnen. 
We zijn erg blij met Ditske haar inzet en betrokkenheid afgelopen jaren.  
Ditske heeft aangegeven dat zij zolang er nog geen vervanging is de taken van weekoudste en de inkoop nog tot het einde van dit jaar te zullen vervullen. Geweldig Ditske!
Tegelijkertijd een oproep aan de leden om Ditske binnenkort op te volgen en zich aan te melden voor deze taken.

Erik Plantinga heeft de afgelopen jaren leidinggegeven aan de stichting en van daaruit coördinatie van baanonderhoud en parkcommissie op zich genomen. Erik heeft daarbij de stichting een duidelijke rol en taak gegeven. In samenwerking met parkcommissie en overige bestuursleden zijn daarmee veel van de activiteiten in kaart gebracht met een meerjarenplan als resultaat. Daarbij is Erik één van de initiatiefnemers voor de overeenkomst met TopCourt voor baanonderhoud. 
Wij bedanken Erik voor zijn inzet en de nieuwsbrief bijdragen.

Marcel van Slobbe speelt als penningmeester van de stichting al jaren op de achtergrond een belangrijke rol. Controle van uitgaven en opstellen van het budget. Als sparringpartner voor penningmeester vanuit de vereniging stond hij altijd paraat om het financieel beleid vanuit vereniging aan te scherpen.
Een stille kracht die wij zeker zeer gewaardeerd hebben. Dank Marcel!

Rob Woppenkamp vervult binnen TV Westerveld vele verschillende rollen. Als secretaris van de stichting is zijn rol komen te vervallen. Met de overgang naar een nieuw systeem voor reserveren van de bardiensten heeft Rob aangeven dit als goed moment te zien om deze rol over te dragen. Rob is al vele jaren jullie contactpersoon geweest waar het ging over reserveren van een bardienst of het behalen van een IVA certificaat.
Rob zijn analytische vermogen om tot een optimale bezetting van de bar te komen zullen wij zeker gaan missen.
We zijn erg blij dat Rob vanuit de parkcommissie als betrokken vrijwilliger bij onze actief blijft. 

Christiaan van Huizen was als een echte voorzitter op allerlei fronten bezig met de club. Als voorzitter trok je veel punten naar je toe ook al vroegen wij van het bestuur soms af of het niet een beetje veel was. Zo trok je de kar bij het initiëren van open dagen voor nieuwe leden, de herinrichting van het clubhuis, het vernieuwen van de elektra in het clubhuis, stond je de hele dag met een schop in je hand toen de het TV programma Grote Tuinverbouwing langskwam, wroette je in het nieuwe KNLTB clubweb systeem en haalde je er allerlei bugs uit en en passant analyseerde je ook nog even het nieuwe barplanningssysteem. O ja, en je was ook nog hoofd-, eind-, en gewone redacteur van de nieuwsbrief en aanspreekpunt en coördinator gedurende de COVID-19 periode. En niet te vergeten nam je het voortouw in de samensmelting van de stichting en vereniging hoe dit vorm te geven. En dan zijn we nog tientallen taken vergeten, waarbij je zal zeggen dat die gewoon bij een voorzitter horen. Dat klopt misschien wel, maar je toewijding voor de club in een periode dat je ook vader werd zullen we heel erg gaan missen! We wensen je veel plezier en geluk met jullie reis door Europa het komende half jaar!

Daviscup gaat door! op zaterdag 4 juli

Voor de jeugdleden van T.V. Westerveld hebben we goed nieuws..... de Daviscup van 2020 gaat door en wel op zaterdag 4 juli. Het toernooi staat open voor jeugdleden van 7 tot 18 jaar en het begint van 10:00 tot 19:30. Het is uiteraard afhankelijk van het weer, maar we hopen op goed weer. De kosten bedragen 10 euro per persoon, dit is inclusief lunch en avondeten.

Er mogen maximaal 50 kinderen deelnemen, dus schrijf je snel in via de website.

Heb je vragen neem dan gerust contact op  door een mail te sturen naar jeugdcommissie@tvwesterveld.nl

De Jeugdcommissie
Melle ten Holter, Melanie van ’t Klooster, Victor Westgeest en Lindsey van ’t Klooster

Introductie TopCourt

Het is al even geleden dat wij van Top-Court Sportparken met het bestuur van de stichting om de tafel hebben gezeten. Via een naburige vereniging zijn wij door de stichting benaderd om het onderhoud van uw tennispark op ons te nemen.
Er moest door het pensioen van uw groundsman, die jaren de banen perfect heeft bijgehouden, een andere oplossing worden gevonden voor het zeer noodzakelijk onderhoud van de gravelbanen. Via deze weg willen wij ons dan ook graag aan u voorstellen. Wij zijn van Top-Court Sportparken. We hebben inmiddels zo’n 100 banen in het wekelijks/dagelijks onderhoud. Wij zijn dan ook trots dat 3 van de 6 eredivisieclubs gemengd tot onze klantenkring behoren. Maar in dit geval is het ook zo dat wij tennisvereniging Westerveld van kwalitatief goede banen willen voorzien.
Dit kunnen wij niet alleen. Ook u als lid van de vereniging kan ons en de club helpen door de banen met respect te betreden en te verlaten.
Hier zijn enkele regels voor die nageleefd dienen te worden. Wij zijn niet zoals uw vorige groundsman elke dag op het park aanwezig. We moeten denken aan:

 • Draag geschikte schoeisel (profiel in de zool)
 • Sleep de banen geheel na elke wedstrijd. Ook de uitloop. Dit vermindert de groene aanslag en komt de waterdoorlaatbaarheid ten goede.
 • Spelen bij natte weersomstandigheden mag!  tot dat het speeloppervlak gaat glimmen!
 • Sleep geen natte banen. (dichtsmeren van de toplaag)
 • Sleep niet door plassen met het sleepnet… dit is echt funest voor de baan. Dichtsmeren en vermindering van de waterdoorlaatbaarheid.
 • Vermeld eventuele schades en storingen bij het bestuur/coördinator accommodatie/parkcommissie. Dan zullen wij dit zo snel als mogelijk verhelpen. Denk aan lijn eruit, net kapot of los etc. etc.
 • Bij lichte vorst en/of opdooi de banen niet betreden. (Grote schade die lastig te verhelpen is)
 • Meld bij het bestuur/coördinator accommodatie/parkcommissie wanneer de banen te nat of te droog zijn. Een juiste waterhuishouding is van groot belang voor een goede gravelbaan. Wellicht kunnen wij de beregeningscomputer aanpassen lopende het seizoen of na gelang de weersomstandigheden.

Wanneer we de bovenstaande regeltjes samen kunnen naleven kunnen wij garanderen dat u op uw vereniging van kwalitatief goede gravelbanen kunt genieten.
Wanneer u vragen heeft tijdens het onderhoud op het park, vraag het gerust aan één van onze medewerkers
Wij van Top-Court sportparken wensen u een sportief tennisseizoen toe op TopCourts.
Bart Schijf

Westerveld is electrisch gecertificeerd 

Het is gelukt! Met veel ++++++ en - - - - - is de elektrische installatie van het clubhuis gecertificeerd voor de NEN 3140. Dit was een voorwaarde voor de nieuwe brandverzekering.
Na de aanvang door Klaas met Christiaan, Martijn en Gerard bleek het een echt project: het vroeg veel meer werk dan door optimisten gedacht. 
Onder coördinatie van Klaas Wassenaar (midden), met hulp van Nico Stam (rechts) en met vele uren onder hoogspanning van Christiaan van Huizen, is de boel door Peter de Kwant (links) op professionele wijze doorgemeten en goedgekeurd. Goed werk!

Projecten park en clubhuis een blijvertje - aanmelding altijd welkom

Afgelopen zaterdag, 20 juni, waren het André, Bart, Bas, Bastiaan, Christiaan, Dennis, Harmen, Igor, Jan, Kristian, Peter, Robin en Sander die samen met de parkcommissieleden Ruud, Bert, Rob, Wil en Ad in vier uur tijd heel veel werk hebben verzet.

Met deze aanpak is het Parkonderhoud een vast onderdeel geworden van de activiteiten van de vereniging.
Tijdig wordt een datum afgesproken en mankracht gerekruteerd. 
Er is altijd ruimte om je aan te melden bij Ruud Roos via de mail ruudroos@hetnet.nl 
Dan krijg je bij het volgende parkproject een uitnodiging om mee te doen.

De foto's op onze website geven een impressie van deze activiteiten en teamgeest.

 
Volg ons ook op:
Facebook TV Westerveld       Twitter TV Westerveld
 
Vragen of suggesties over de nieuwsbrief ? Mail naar Bestuur TV Westerveld

 

« Terug