Nieuwsbrieven TV Westerveld 2021

Nieuwsbrief januari 2021

je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van TV Westerveld.

Onderwerpen in deze editie van de nieuwsbrief. Voor de webversie klik hier

  • Covid-19 maatregelen
  • Inning contributie
  • Baanonderhoud
  • Toekomst TVW
  • Algemene ledenvergadering

Beste Westervelder,

We hopen dat jullie, ondanks alle maatregelen van de afgelopen maanden, toch kunnen terugkijken op mooie feestdagen.  2021 gaan wij vol vertrouwen tegemoet, al zullen er mbt de Covid-19 pandemie nog de nodige “hobbels” genomen moeten worden.  
Desalniettemin wensen we iedereen een gezond en sportief tennisjaar, waarbij we hopen op niet al te lange termijn weer zonder restricties te kunnen tennissen.

Covid-19 maatregelen

Helaas is het zover nog niet. De eerste nieuwsbrief van 2021 waren we dan ook liever anders gestart, dan met de mededeling dat de Covid-19 maatregelen wederom zijn verscherpt en alle leden van TV Westerveld zich vanaf zaterdag 23 januari  aan de avondklok zullen moeten houden. 
Dit betekent dat vanaf zaterdag het tennispark de komende weken ruim vóór 21.00 uur verlaten zal moeten zijn. Wil degene die als laatste het park verlaat er voor zorgen dat alle lichten uit zijn !

Met de wisselende/verzwarende Covid-19 maatregelen en de korte vorstperiode van een paar weken geleden, kunnen we met steeds minder personen tegelijk, nu alleen nog op de French Court banen tennissen. Dit vergt een enorme flexibiliteit en improvisatievermogen van onze trainers, die de lessen hier voortdurend weer op moeten aanpassen. Voor wat betreft de avondklok: dit zal met de lesgroepen die hier mee te maken hebben verder worden afgestemd.

Ook de leden worden flink op de proef gesteld, we willen immers allemaal graag een balletje slaan. We kunnen als club trots zijn, dat iedereen begrip toont en zich de afgelopen tijd zo goed mogelijk aan de opgelegde maatregelen heeft gehouden. 

We vertrouwen erop dat we dit met elkaar nog even zo zullen volhouden!

Inning Contributie

Binnen enkele weken zal voor ieder lid de contributie over 2021 geïncasseerd worden. Hiervoor ontvangt elk lid een betaalverzoek, waarbij alleen betaling via automatische incasso mogelijk is. Als je niets doet zal de contributie automatisch, een week nadat het betaalverzoek verstuurd is, geïncasseerd worden op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit rekeningnummer kan je wijzigen door 2 maal op de blauwe buttons in het betaalverzoek te klikken. Indien je het bedrag eerder of later wilt laten incasseren, dan kan je nog een keer op de blauwe button drukken en dan bij automatische incasso aangeven op welke dag het bedrag geïncasseerd mag worden. 

Baanonderhoud

Gelukkig is er ook goed nieuws!  Op vrijdag 22 januari is het jaarlijks onderhoud van de gravelbanen uitgevoerd. Dit betekent dat, afhankelijk van het weer, op korte termijn alle banen weer bespeelbaar zullen zijn!  Dan hebben we eigenlijk nauwelijks een winterstop gehad. We houden jullie op de hoogte!

Toekomst TVW

Hoewel het tennissen momenteel op een laag pitje staat, hebben we de afgelopen maanden niet stilgezeten en zijn we met een groepje leden de nodige ideeën aan het uitwerken ten aanzien van de toekomst van TV Westerveld. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Algemene ledenvergadering

Tot slot hebben we door alle maatregelen in 2020 geen ALV kunnen organiseren. 
Dit jaar zal de ALV op 22 maart online plaatsvinden. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
De vergaderstukken komen spoedig op de website te staan. Noteer deze datum alvast in je agenda! 

T.z.t. zal ook aangegeven worden hoe men kan deelnemen aan deze online ALV.

Namens het bestuur
Marjan en Frank

 
Volg ons ook op:
Facebook TV Westerveld
 
Vragen of suggesties over de nieuwsbrief ? Mail naar Bestuur TV Westerveld

 

« Terug