Nieuwsbrieven TV Westerveld 2021

Nieuwsbrief februari 2021

je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van TV Westerveld.

Onderwerpen in deze editie van de nieuwsbrief. Voor de webversie klik hier

  • Covid-19 maatregelen en vorstperiode
  • Beleidsplan 2021-2024
  • Padel
  • Algemene ledenvergadering op 22 maart, 20.00 uur
  • Uitleg programma "Zoom" voor deelname ALV

Beste Westervelder,

Graag brengen we jullie met deze alweer 2e nieuwsbrief van 2021, op de hoogte van een aantal ontwikkelen.

Covid-19 maatregelen en vorstperiode

Voorlopig zijn de Covid-19 maatregelen nog steeds van kracht en wordt het tennissen en trainen nu verder bemoeilijkt door de hevige vorstperiode. Hierdoor kunnen de gravelbanen nog niet verder worden geprepareerd en ligt het voorjaars onderhoud stil. 

De Frenchcourt banen zijn onder leiding van onze trainer Wout met een groot zeil afgedekt om ze sneeuwvrij te houden. Wout en een aantal leden zijn nu bezig grote hoeveelheden sneeuw te verwijderen. Een mega operatie om iedereen maar weer zo snel mogelijk aan het tennissen te krijgen. Groot compliment aan de trainer Wout Peters die als voorman deze exercitie heeft uitgevoerd, samen met een aantal spontane vrijwillers.

Oproep: Voor morgen, woensdag 10 februari,  zijn we nog op zoek naar extra handjes. Heb je tijd, meld je dan om 10.00 uur bij Wout Peters op de Frenchcourt banen. Met vereende krachten zal het nog 2-3 uur werk zijn. Materiaal is op het park aanwezig. Alvast dank voor je inzet !

Via de website houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen hieromtrent. 

Beleidsplan 2021 - 2024

Zoals reeds in de nieuwsbrief van januari aangekondigd werd, is er achter de schermen hard gewerkt aan een plan voor de toekomst van TV Westerveld. Een en ander is weergegeven in een beleidsplan 2021-2024. 

Dit beleidsplan brengt voor de vereniging de missie, visie en hoofddoelen in kaart en zet de lijnen uit waarlangs deze doelen kunnen worden bereikt. Het beleidsplan geeft houvast aan het bestuur en de leden op een manier dat toekomstige bestuurders en leden weten waar de vereniging voor staat en naartoe gaat. Het biedt inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, de activiteiten en de verdeling van middelen wordt vormgegeven. 

Met de publicatie van dit beleidsplan hoopt het bestuur dat zowel leden als bestuur van TV Westerveld een handvat hebben om zich met elkaar voor de vereniging in te (blijven) zetten en constructief mee te (blijven) denken over initiatieven die onze vereniging een gezonde toekomst beloven. Het bestuur hoopt hiermee dat er nog meer leden zullen zijn die deel willen uitmaken van een groep enthousiaste vrijwilligers en graag hun steentje (hoe klein of groot ook) willen bijdragen.

Padel

Zoals je misschien al in de wandelgangen hebt gehoord, zijn we met een aantal leden aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om naast het vertrouwde tennis een nieuwe tennisvorm te introduceren bij Westerveld; Padel

In het ‘t Gooi hebben op dit moment alleen Baarn en Bussum een padel vereniging. Binnen Hilversum zijn meerdere clubs aan het onderzoeken of het mogelijk is om padel binnen de bestaande tennisvereniging te introduceren. Ook bij Westerveld zijn we hier op dit moment mee bezig. 

Wij zijn erg enthousiast over onze eerste bevindingen en delen deze graag met je. Daarom organiseren we op maandag 8 maart een online bijeenkomst, waarin we je meenemen in onze eerste bevindingen. Deze avond wordt duidelijk wat de mogelijke plannen zijn en wat de introductie van padel voor Westerveld zou kunnen betekenen. Uiteraard is het deze avond ook mogelijk om al jouw vragen te stellen. De details over deelname aan deze online bijeenkomst vind je hieronder. 

Omdat misschien niet iedereen bekend is met padel nemen we je op onze website graag nog even kort mee in de wereld van padel. 

Hopelijk heb je nu een beter beeld van padel en ben je benieuwd geworden wat de mogelijkheden voor Westerveld  kunnen zijn. Dan hopen we je op 8 maart om 20:00 uur online te verwelkomen. 

Uitnodiging online informatieavond Padel
Datum: 8 maart 2021 
Inloop: 19:45 uur
Start: 20:00 uur
Deelnamelink:  ONLINE Deelnemen
Meeting ID: 972 5610 5851
Passcode: 417557

Heb je nog nooit een online bijeenkomst via Zoom bijgewoond? Bekijk dan de volgende Youtube instructievideo  Als je de Zoom meeting wil volgen via je iPad of telefoon, zorg dan dat je de Zoom app hebt gedownload.

In de eerste week van maart sturen we nog een reminder, met daarin opnieuw bovenstaande gegevens.

Sportieve groet,

De padel enthousiastelingen 
Elsbeth, Erik, Erik-Jan, Frank, Jeroen, Nick, Robert, Sander

Algemene ledenvergadering

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op 22 maart om 20.00 uur. Dit betreft een online vergadering via het programma "Zoom".  Tijdens de ALV zal het beleidsplan worden toegelicht en zal een korte presentatie worden gegeven betreffende het onderzoek dat is verricht naar Padel. 

Ter voorbereiding van de ALV, zullen de agenda, notulen, commissie- en bestuurverslagen vanaf volgende week op de website worden geplaatst (alleen toegangelijk voor leden d.m.v. inloggen) 

Deelname ALV kan via onderstaande knop

De Zoom link voor deelname aan de ALV zal uiterlijk op 19 maart naar het opgegeven emailadres worden verstuurd.
Om de ALV op tijd te kunnen starten, zal er op 15 maart van 20.00 - 21.00 een uiteg zijn over het gebruik van Zoom.  Zie berichtgeving hieronder.

We rekenen op een grote “opkomst”!

Uitleg gebruik programma "Zoom" voor deelname ALV

Inmiddels is het online vergaderen voor veel mensen al aardig bekend, toch willen we de leden, die hier nog niet of deels mee bekend zijn, de mogelijkheid geven om actief deel te kunnen deelnemen aan de ALV.

We bieden de mogelijkheid om op 15 maart van 20.00 tot 21.00 uur ONLINE deel te nemen aan uitleg over het gebruik van het programma "Zoom" dat we zullen gebruiken.
Heb je nog nooit een online bijeenkomst via Zoom bijgewoond? Bekijk dan de volgende Youtube instructievideo  

Heb je interesse voor aanvullende uitleg over het gebruik van schrijf je dan in via deze link.


Namens het bestuur
Marjan en Frank

 
Volg ons ook op:
Facebook TV Westerveld
 
Vragen of suggesties over de nieuwsbrief ? Mail naar Bestuur TV Westerveld

 

« Terug