Nieuwsbrieven TV Westerveld 2021

Nieuwsbrief maart 2021

je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van TV Westerveld.

Onderwerpen in deze editie van de nieuwsbrief. Voor de webversie klik hier

 • Versoepeling Covid-19 maatregelen
 • Voorjaarscompetitie uitgesteld
 • Padel
 • Algemene ledenvergadering op 22 maart, 20.00 uur
 • Uitleg programma "Zoom" voor deelname ALV
 • Vacatures

Beste Westervelder,

Graag brengen we jullie met deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Versoepeling Covid-19 maatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond 23 februari een aantal versoepelingen aangekondigd, waardoor sporten in groepsverband voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar vanaf woensdag 3 maart weer is toegestaan. Dit betekent voor TV Westerveld dat de leden t/m 26 jaar alleen buiten, weer mogen dubbelen en de ruimte hebben om in grotere groepen te spelen, te trainen en onderlinge wedstrijden op de club te spelen. Zij hoeven tijdens het sporten geen 1,5 m afstand te houden. Alle overige maatregelen blijven gehandhaafd

Een en ander is na te lezen op onze website: 
COVID-19 maatregelen per 3 maart - TV Westerveld

en op de website van de KNLTB:
Versoepeling in sporten voor jongvolwassen t/m 26 jaar

Voorjaarscompetitie uitgesteld

De afgelopen tijd zijn we druk geweest met de voorbereidingen van de voorjaarscompetitie. Helaas heeft de KNLTB, met het oog op de coronamaatregelen, de competitie voorlopig uit moeten stellen. In plaats van te starten in april hopen we nu te kunnen starten in mei. 

De nieuwe speeldata (onder voorbehoud) zijn e vinden op: Herziene speeldata voorjaarscompetitie
Op 8 maart is een volgende persconferentie gepland en zal de KNLTB bekijken wat de mogelijkheden voor de competitie zijn. Uiterlijk 1 maand voor het begin van de competitie zal de KNLTB een definitief besluit nemen en bepalen of de competitie doorgang kan vinden. We hopen uiteraard op een positief bericht en zullen jullie op de hoogte houden! 

Lees hier meer het uitstel en de herziene data van de Voorjaarscompetitie en Tenniskids competitie. Voorjaarscompetitie voorlopig uitgesteld naar begin mei | Corona (knltb.nl)

Padel

Ben je benieuwd naar de eerste bevindingen van de Padel werkgroep TV Westerveld en wil je graag meedenken en jouw vragen stellen, dan is er op 8 maart 2021 om 20.00 uur een online informatieavond.

Inloop: 19:45 uur
Start: 20:00 uur
Deelnamelink:  ONLINE Deelnemen
Meeting ID: 972 5610 5851
Passcode: 417557

Heb je nog nooit een online bijeenkomst via Zoom bijgewoond? Bekijk dan de volgende Youtube instructievideo  Als je de Zoom meeting wil volgen via je iPad of telefoon, zorg dan dat je de Zoom app hebt gedownload.

Algemene ledenvergadering

Graag willen we u nogmaals attenderen op de online ALV die op 22 maart om 20.00 uur zal plaatsvinden.  

Agenda, notulen, commissie- en bestuurverslagen zijn op de website geplaatst (alleen toegangelijk voor leden d.m.v. inloggen)

Tijdens de ALV zal onder andere het baanonderhoud, het  beleidsplan, de financiën  en het onderzoek mbt Padel aan bod komen. 

Inschrijving voor deelname  aan de ALV online vergadering via het programma "Zoom", kan per direct via onderstaande knop:

De Zoom link voor deelname aan de ALV zal uiterlijk op 19 maart naar het opgegeven emailadres worden verstuurd.
Om de ALV op tijd te kunnen starten, zal er op 15 maart van 20.00 - 21.00 een uitleg zijn over het gebruik van Zoom.  Zie berichtgeving hieronder.

We rekenen op een grote “opkomst”!

Uitleg gebruik programma "Zoom" voor deelname ALV

Inmiddels is het online vergaderen voor veel mensen al aardig bekend, toch willen we de leden, die hier nog niet of deels mee bekend zijn, de mogelijkheid geven om actief deel te kunnen deelnemen aan de ALV.

We bieden de mogelijkheid om op 15 maart van 20.00 tot 21.00 uur ONLINE deel te nemen aan uitleg over het gebruik van het programma "Zoom" dat we zullen gebruiken.
Heb je nog nooit een online bijeenkomst via Zoom bijgewoond? Bekijk dan de volgende Youtube instructievideo  

Heb je interesse voor aanvullende uitleg over het gebruik van Zoom schrijf je dan in via deze link.

Vacatures

Graag benadrukken wij nogmaals het feit dat wij een vereniging zijn die gedraaid wordt door en voor leden. Gelukkig zijn er veel leden die naast de verplichte bardiensten een steentje bijdragen om de club zo optimaal mogelijk te laten draaien.

Toch doen wij nogmaals een dringend beroep op iedereen om zich aan te melden voor één van de openstaande vacatures van:

 • voorzitter
 • bardienstcoördinator
 • coördinator communicatie/nieuwe media 
 • coördinator ledenwerving
 • functionaris hygiëne (bar en keuken) en aansturing schoonmaak en controle hierop 

Voor inlichtingen over of jouw aanmelding voor een van deze vacatures, kan een mailtje worden gestuurd naar: bestuur@tvwesterveld.nl

Heb je liever telefonisch contact?
Bel dan met de secretaris/ledenadministrateur Marjan Erkamp op 035-6560879 

Namens het bestuur
Marjan en Frank

 
Volg ons ook op:
Facebook TV Westerveld
 
Vragen of suggesties over de nieuwsbrief ? Mail naar Bestuur TV Westerveld

 

« Terug