Sponsoring bij TV Westerveld

Om een bijdrage te leveveren aan onze vereniging benadert Sponsoring de leden en bedrijven in de omgeving vanuit twee doelstellingen:

  • Werven van sponsorgelden t.b.v. financiële ondersteuning Projecten en Open Toernooien
  • Promotie van Tennisvereniging Westerveld in de vorm van club- en leden sponsoring

De diverse sponsormogelijkheden zijn vastgelegd in een tariefoverzicht. Sponsoring wordt vertegenwoordigd door Bastiaan Hellingman, Andre Slooff en Sander de Hoop. Bereikbaar via e-mail adres: sponsoring@tvwesterveld.nl


Sponsor worden?

Neem contact met ons op via bovengenoemd mailadres. Wij laten je dan graag weten wat de mogelijkheden zijn en uiteraard is sponsoring op maat ook bespreekbaar. Als sponsor wordt je op de website van TV Westerveld onder Onze sponsors vermeld met logo en korte bedrijfsomschrijving, alsmede een link naar jouw eigen website.