Voorjaarscompetitie 2018 - Informatie

Hieronder treffen jullie de informatie aan ten behoeve van de senioren voorjaarscompetitie 2018. 

Het betreft:

1. Informatie over de captainsavond
2. Instructie voor de captains
3. De competitiedata 2018 (incl. inhaaldata)
4. De trainingsdata voor de competitietraining
5. Aanvangstijden, baan en VCL-schema
6. Teamindeling: senioren en jeugd
7. Overzicht reservespelers
8. Betalen consumpties tijdens de competitie

Dit jaar is nieuw dat elk team een iemand heeft afgevaardigd voor een VCL-cursus. Aan de hand van de deelnemers is een schema gemaakt, elke opgegeven VCL wordt maximaal een keer ingezet wanneer zijn/haar competitieteam thuisspeelt. De indeling en aanvangstijden vindt u hierboven in het VCL-schema. Op de cursusavond zullen verder de taken worden toegelicht.

Het staat u vrij om in onderling overleg een ander teamlid als captain aan te wijzen c.q. gedurende de competitie de taken te verdelen. Het is wel van belang dat van elk team in elk geval één persoon op de captainsavond de noodzakelijke bescheiden ophaalt en de financiën afhandelt. Dit jaar is de competititiebijdrage per team €80,- (voor de jeugd €10,- p.p.). Daarnaast is het voor de TC handig om één aanspreekpunt te hebben binnen elk team. Laat het de TC wel even weten indien de captain wijzigt.

Indien op een bepaalde speeldag uw team niet compleet is dient u in eerste instantie zelf voor vervangers te zorgen. Een hulpmiddel hierbij is de lijst van reservespelers die is bijgevoegd;

Op de laatste competitiedag (zondag 3 juni 2018) zullen alle eventuele kampioensteams onder het genot van een hapje en een drankje in het zonnetje worden gezet. Wij hopen dan ook andere competitiedeelnemers te mogen begroeten.

Voor eventuele vragen c.q. opmerkingen over de competitie of de teamindeling kunt u zich wenden tot de Technische Commissie.

Allen alvast heel veel succes gewenst komend competitieseizoen!

De Technische Commissie