Najaarscompetitie 2018 - Informatie

Hieronder treffen jullie de informatie aan ten behoeve van de jeugd en senioren najaarscompetitie 2018. 

Het betreft:

1. Informatie over de captainsavond
2. Instructie voor de captains
3. De competitiedata 2018 (incl. inhaaldata)
4. Aanvangstijden, baan en VCL-schema
5. Teamindeling: senioren en jeugd
6. Overzicht reservespelers
7. Betalen consumpties tijdens de competitie
8. Toelichting jeugd en World Tour

 

Indien op een bepaalde speeldag uw team niet compleet is dient u in eerste instantie zelf voor vervangers te zorgen. De reservelijst kan hiervoor geraadpleegd worden. De captainsavond vindt plaats op vrijdagavond 7 september 2018 tussen 19.30 en 20.30.

Voor eventuele vragen c.q. opmerkingen over de competitie of de teamindeling kunt u zich wenden tot de Technische Commissie, eventueel tijdens de captainsavond. 

Allen alvast heel veel succes gewenst komend competitieseizoen!

De Technische Commissie