Najaarscompetitie 2019 - Informatie

Hieronder treffen jullie de informatie aan ten behoeve van de jeugd en senioren najaarscompetitie 2019. 

Het betreft:

1. Informatie over de captainsavond
2. Instructie voor de captains
3. De competitiedata 2019 (incl. inhaaldata)
4. Aanvangstijden, baan en VCL-schema
5. Teamindeling: senioren en jeugd
6. Overzicht reservespelers, volgt
7. Toelichting jeugd

Ook dit jaar zullen de VCL's weer worden ingezet om tijdens de competitie een VCL-dienst te vervullen, zie hiervoor het VCL-schema. Op de captainsavond op WOENSDAGAVOND 4 september nodigen wij ook de VCL's uit, voor informatie en het eventueel stellen van vragen.

Het staat u vrij om in onderling overleg een ander teamlid als captain aan te wijzen c.q. gedurende de competitie de taken te verdelen. Het is wel van belang dat van elk team in elk geval één persoon op de captainsavond de noodzakelijke bescheiden ophaalt en de financiën afhandelt. Dit jaar is de competititiebijdrage per team €80,- (voor de jeugd €10,- p.p. voor deelname aan de groene en junioren competitie (geel) en €5,- p.p. voor deelname aan de rode en oranje competitie). Daarnaast is het voor de TC handig om één aanspreekpunt te hebben binnen elk team. Laat het de TC wel even weten indien de captain wijzigt.

Indien op een bepaalde speeldag uw team niet compleet is dient u in eerste instantie zelf voor vervangers te zorgen. 

Let op: met ingang van dit jaar wordt het eerste rondje koffie/thee helaas niet meer vanuit de club aangeboden. Het verzoek om dit zelf te verzorgen.

Voor eventuele vragen c.q. opmerkingen over de competitie of de teamindeling kunt u zich wenden tot de Technische Commissie.

Allen alvast heel veel succes gewenst komend competitieseizoen!

De Technische Commissie

Elsbeth en Nick