Najaarscompetitie 2019 - Instructie captains

In aanvulling op alle reeds verstrekte informatie willen wij graag een nadere toelichting geven op enkele belangrijke verantwoordelijkheden van de captain.

Het betreft:

1. Kennis nemen van het competitiereglement
2. Checken aanvangstijden bij uitwedstrijden
3. Invullen uitslagen
4. Tijdige aanwezigheid en bewaken inspeeltijden
5. Regelen invallers

1. Competitiereglement

Alle zaken betreffende de competitie staan vermeld in het competitiereglement. Op de captainsavond zullen instructies volgen hoe deze te raadplegen. De aanvoerder wordt geacht dit reglement te kennen en hiernaar te handelen. Bij eventuele twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van de TC-leden of andere gecertificeerde VCL’s (verenigingscompetitieleider) binnen de club. Vorig jaar is geintroduceerd dat bij alle dubbelwedstrijden (en dus ook mix) in alle competities de derde set is vervangen door een super tiebreak (tot 10). Daarnaast is het de taak van de aanvoerder de spelers in correcte volgorde (in aflopende speelsterkte, niet op actuele rating) op te stellen.

Regels RODE competitie, klik hier

Regels ORANJE competitie, klik hier

Regels GROENE competitie, klik hier

2. Checken aanvangstijden

De aanvangstijden van de diverse verenigingen kunnen nogal verschillen. In het verleden werden de aanvangstijden schriftelijk gecommuniceerd met de andere teams in de desbetreffende klasse. Dit is nu niet meer het geval. De verenigingen zijn verplicht de aanvangstijden van de diverse competities op de internetpagina van de knltb te vermelden (mijnknltb.toernooi.nl). De teams zelf hebben dan de verplichting om de aanvangstijden te checken in geval van een uitwedstrijd. Concreet heeft de aanvoerder deze verantwoordelijkheid namens zijn teamgenoten.

Zoals al sinds enkele jaren is er bij ons sprake van variabele aanvangstijden. Dit om de beschikbare baancapaciteit zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit houdt concreet in dat zowel op zaterdag, als ook op zondag de aanvangstijden verschillen afhankelijk van de competitiesoort en de hoeveelheid teams die thuis spelen.

RODE en ORANJE competitie > Als jouw team thuis speelt zorg dan dat je ruim van te voren aanwezig bent om netjes te plaatsen, lijnen te trekken en computer op te starten en te installeren.

3. Invullen uitslagen

De aanvoerder zorgt voor de correcte invulling van de wedstrijdformulieren. Daarnaast is het de taak van de captain om zelf de uitslagen in te voeren op de nieuwe KNLTB-website (mijnknltb.toernooi.nl). Dit kan door in te loggen via mijnknltb.toernooi.nl met je eigen inlogcode. Voor meer informatie zie de KNLTB-website. Let op dat het sinds dit jaar noodzakelijk is om de uitslagen direct na het aflopen van de wedstrijd en voor het verlaten van het park door de tegenstanders via de KNLTB-website in te voeren (anders volgt een boete).

RODE en ORANJE competitie > Bij rood hoeft er niets te worden ingevuld en bij oranje loopt alles via een apart programma dat reeds staat geinstalleerd op de computer van TV Westerveld.

4. Tijdige aanwezigheid en bewaken inspeeltijd & rustpauzes

Zoals aangegeven zal ook dit jaar de baanbezetting hoog zijn, hetgeen betekent dat zo efficiënt mogelijk van de capaciteit gebruik moet worden gemaakt.

Dit betekent concreet dat:
De teams uiterlijk een half uur voor de vermelde aanvangstijd worden geacht aanwezig te zijn. De in het competitiereglement voorgeschreven inspeeltijd van 5 minuten moet worden nageleefd. De competitieleiders zullen hier komend seizoen nadrukkelijk op toezien. Tijdens de wissel mag maximaal 90 seconden worden gepauzeerd (gerekend vanaf het moment dat het game gescoord is en de wissel start). Bij een seteinde is deze tijd overigens “slechts” 2 minuten. Ook hier gaarne aandacht voor de handhaving c.q. bewaking van deze rustpauzes

5. Regelen invallers

Ten behoeve van een mogelijk tekort aan teamleden op een of meerdere competitiedagen zijn bij de teamindeling op de website beschikbare reservespelers bijgevoegd (zie hier).

Met ingang van vorig jaar is het toegestaan om meerdere keren in een speelweek te spelen. Hierdoor is het makkelijker geworden om een invaller te regelen. Hiervoor geldt wel dat het klassevolgordeverschil tussen teams waarin de betreffende speler heeft gespeeld, zoals vermeld in het Wedstrijdbulletin, niet meer dan 2.0 mag bedragen. Echter mag de in te vallen speler niet veel sterker zijn dan het team waarin diegene invalt, omdat dat de maximale bandbreedte overgeschreden wordt. Dit is een redelijk technisch verhaal. Daarom, wanneer men een invaller wenst te gebruiken die ook al competitie speelt in een ander team verzoeken wij dit af te stemmen met een van de leden van de TC, om problemen te voorkomen. De algemene stelregel is zoek een invaller die qua niveau ongeveer gelijk is aan de speler waarvoor hij invalt, dit om een grote wijziging in de teamsterkte te voorkomen.

Bij twijfel stem even af met de TC. De personen die over de invalregeling zijn te benaderen, zijn:

Elsbeth Koutsoglou, Nick Nurmohamed