Competitie 2020 - Informatie

Beste competitiespelers,

De captainsavond voor de najaarscompetitie vindt plaats op DINSDAGAVOND 1 september tussen 19:00 en 20:00 voor de jeugd en 20:00 en 21:00 voor de senioren. Captains van zowel jeugd- als seniorenteams kunnen de ballen ophalen en de competitiebijdrage voldoen. Zorg dat de captain of iemand anders uit je team in ieder geval aanwezig is om de spullen op te halen en de competitiebijdrage van €80,- per team te voldoen (voor jeugd €10,- p.p. groen en geel en € 5,00 p.p. voor rood en oranje). Daarnaast is er mogelijkheid om vragen te stellen over de competitie.

De overige informatie vind je hieronder;
1. Instructie voor de captains
2. De competitiedata 2020 (incl. inhaaldata): senioren en gele jeugd en overige jeugd
3. Aanvangstijden, baan en VCL-schema
4. Teamindeling en speelschema: senioren en jeugd (en reservespelers)
5. Toelichting jeugd: geel en rood/oranje/groen

Ook dit jaar zullen de VCL's weer worden ingezet om tijdens de competitie een VCL-dienst te vervullen, zie hiervoor het VCL-schema. Op de captainsavond op DINSDAGAVOND 1 september nodigen wij ook de VCL's uit, voor informatie en het eventueel stellen van vragen.

Het staat u vrij om in onderling overleg een ander teamlid als captain aan te wijzen c.q. gedurende de competitie de taken te verdelen. Het is wel van belang dat van elk team in elk geval één persoon op de captainsavond de noodzakelijke bescheiden ophaalt en de financiën afhandelt. Dit jaar is de competititiebijdrage per team €80,- (voor de jeugd €10,- p.p. voor deelname aan de groene en junioren competitie (geel) en €5,- p.p. voor deelname aan de rode en oranje competitie). Daarnaast is het voor de TC handig om één aanspreekpunt te hebben binnen elk team. Laat het de TC wel even weten indien de captain wijzigt.

Indien op een bepaalde speeldag uw team niet compleet is dient u in eerste instantie zelf voor vervangers te zorgen. Houd hierbij rekening met de geldende regels uit het KNLTB competitiereglement.

Allen alvast heel veel succes gewenst komend competitieseizoen!

Voor eventuele vragen c.q. opmerkingen over de competitie kunt u zich wenden tot de Technische Commissie.


De Technische Commissie
Anouk, Delphine, Bob en Nick